Služby

 • zemné a výkopové práce, bagrovanie
 • výkopy jám, pivníc, studní, odpadových šácht...
 • výkopy pre základy rodinných domov, chát, hál, bazénov, jazierok či plotov
 • výkopy prípojok pre vodu, plyn, kanalizáciu...
 • príprava terénov pre cesty, chodníky, dlažby...
 • búracie a demolačné práce, likvidácia odpadu
 • vykladanie a nakladanie vozidiel, kamiónov
 • vykládka tovaru (paliet), manipulácia s tovarom
 • zimná údržba cestných komunikácií, chodníkov
 • pomoc pri živelných pohromách, kalamitách
 • odvoz zeminy, suťe, betónu a iného stavebného materiálu
 • dovoz štrku, piesku, makadamu, suchého betónu a iných materiálov
 • preprava stavebných strojov do 10 t (bagrov, valcov, zdvýhacích plošín...)

Kontakt

BAGRE s.r.o.
Na Hriadkach 25
841 07 Bratislava

Konateľ: Ľuboš Klepoch
mobil: +421 911 172 542
e-mail: zemnepracelubo@gmail.com

© 2024 Bagrujem.sk • website created by WMT