Služby

Vďaka našim službám a využitiu našich stavebných strojov, príslušenstva a ďalšieho náradia ušetríte čas a čas sú peniaze. Ponúkame Vám široké spektrum služieb:

 • zemné a výkopové práce, bagrovanie
 • výkopy jám, pivníc, studní, odpadových šácht, žúmp
 • výkopy pre základy rodinných domov, chát, hál, bazénov, jazierok či plotov
 • výkopy prípojok pre vodu, plyn, kanalizáciu, optické káble či elektrické prípojky
 • príprava terénov pre cesty, chodníky, parkoviská, dlažby; terénne úpravy
 • búracie a demolačné práce, likvidácia odpadu
 • vykladanie a nakladanie vozidiel, kamiónov
 • vykládka tovaru (paliet), manipulácia s paletizovaným tovarom
 • zimná údržba cestných komunikácií, chodníkov
 • pomoc pri živelných pohromách, kalamitách
 • odvoz zeminy, suťe, betónu a iného stavebného materiálu
 • dovoz štrku, piesku, makadamu, suchého betónu a iných materiálov
 • preprava stavebných strojov do 10 t (bagrov, valcov, zdvýhacích plošín...)

© 2024 Bagrujem.sk • website created by WMT